Konkursas pasibaigė

Dėkojame visiems dalyvavusiems

Skelbiamas plakato konkursas

Šiemet birželio 5 d. sukanka 100 metų, kai gimė poetas V. Mačernis (1921–1944). Siekdamas pažymėti šią sukaktį ir pabrėžti poeto filosofinės, intelektualios poezijos svarbą lietuvių kultūrai, 2021-uosius Seimas yra paskelbęs Vytauto Mačernio metais. Prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla skelbia atvirą kaligrafinių (akcentuojama šriftinė raiška, tipografika) plakatų konkursą poeto Vytauto Mačernio metams minėti Klaipėdoje.
Visa informacija apie mokyklą: ink4.art

Konkurso būdu atrinkti plakatai taps ryškiu vizualiu ženklu, pažyminčiu talentingo, vieno reikšmingiausių savo kartos poeto V. Mačernio gimimo šimtmetį Klaipėdos mieste. Šio konkurso tikslas – pažymėti V.Mačernio gimimo 100-metį, pabrėžti poeto filosofinės, intelektualios poezijos svarbą lietuvių kultūrai. Darbus, dalyvio anketą, plakatą galima pateikti iki 04. 05d. 23:59 val. LT laiku.

Dalyvio anketą kartu su plakatu(-ais) galima siųsti platformos wetransfer.com, pagalba, elektroniniu paštu:ruta@ink4.art

Atrinkti plakatai bus talpinami JCDecaux reklaminiuose stenduose.

Konkurso komisijos nuomone trys aukščiausius vertinimus pelnę plakatai bus apdovanoti piniginiais prizais: 1 vieta– 300 eurų, 2 vieta– 200 eurų, 3 vieta– 100 eur.

Visi konkurse dalyvavę plakatų autoriai gaus pranešimą elektroniniu paštu, kuriame bus informuoti ar jų sukurtas plakatas buvo priimtas ar atmestas.
Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nekomentuoti plakato atmetimo priežasčių.

KONKURSO SĄLYGOS:

  • Konkursas yra skelbiamas individualiems menininkams bei kūrybinėms grupėms.
  • Konkurso dalyvis turi būti pilnametis.
  • Konkursui pateikiamų darbų skaičius neribojamas.
  • Dalyvavimas konkurse yra nemokamas.
  • Bus vertinami tik skaitmeniniu formatu, nurodytu laiku pateikti ir reikalavimus atitinkantys darbai.
  • Plakatas turi būti pateiktas kaip baigtinis kūrinys.
  • Konkursui pateiktas plakatas turi akcentuoti šriftinę, tipografiką, originaliai, įdomiai, kūrybiškai interpretuoti V. Mačernio jubiliejinių metų minėjimo temą.
  • Plakate negali būti naudojami kitų autorių autoriniai kūriniai jeigu nėra gautas autoriaus oficialus sutikimas. Konkurso dalyvis, naudojantis kitų autorių autorinius kūrinius, yra atsakingas už minėtų autorinių kūrinių naudojimą ir neša pilną su tuo susijusią juridinę atsakomybę. Prof.A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla neprisiima atsakomybės dėl kokurso dalyvių naudojamų kitų autorių autorinių kūrinių šiame konkurse.
  • Konkursui darbų teikti negali prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokyklos lektoriai.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Techniniai reikalavimai, pagal kuriuos konkurso dalyviai ruoš plakatų maketus JCDecaux kolonoms, pateikiami atskiru priedu (žr. žemiau).

Plakatai gali būti atlikti laisvai pasirinkta technika, akcentuojant šriftinę raišką, tipografiką.

Plakate turi būti numatyta vieta prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokyklos logotipui, minėtos mokyklos Facebook ir Instagram paskyrų ikonoms, rėmėjų ir partnerių logotipams.

Tik konkursą laimėjusiems dalyviams bus suteiktas prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokyklos logotipas, naudoti jį plakate.

Pateikdami plakatą šiam konkursui visi dalyviai sutinka, kad konkurso organizatorius, t. y. prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla įgis teisę neatlygintinai naudoti ir publikuoti atrinktus plakatus viešinimo tikslais minėtos mokyklos internetiniame puslapyje, socialiniuose tinkluose ir kitose medijose Lietuvoje ir kitose šalyse, viešai juos eksponuoti, atgaminti kūrinius spausdinimo būdu bei įvairiomis elektroninėmis (skaitmeninėmis) priemonėmis savo reikmėms ir nuožiūra.
Kiekvieną kartą pristatant atrinktus plakatus bet kokioje viešoje erdvėje visada bus minima plakato autorystė.
Jokie kiti privatūs konkurso dalyvių duomenys be jų sutikimo nebus perduodami tretiesiems asmenims.
Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas plakatų atsiuntimas į konkursą.

Kontaktiniai asmenys:
prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokyklos veiklų kuratorė Rūta Jakštonienė ruta@ink4.art
Darbų atitikimo techniniams reikalavimams klausimais kreiptis į mokyklos lektorių Virginijų Baką el. paštu virginijus@bakas.design

Organizatorius

krmm

Partneriai/Rėmėjai

KKKC_new
logo_kl3
logo-lds
logo_LKT