VšĮ “Prof.A.Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla” Klaipėdoje organizavo vieno žymiausių Lietuvos kaligrafų profesoriaus Alberto Gursko  naujausios knygos “KALIGRAFIJOS MENO VERSMĖS:TEKSTAI LIETUVAI” pristatymą.

Akademiko Antano Andrijausko žodžiais: “Nors ilgametis Vilniaus dailės akademijos profesorius Albertas Gurskas per savo ilgą kūrybinį kelią reiškėsi kaligrafijos, ekslibrisų, plakato, lietuviškų herbų kūrimo srityje ir atsiskleidė kaip talentingas pedagogas, sukūręs savitą lietuviškąją šrifto ir kaligrafijos mokyklą, tačiau šioje knygoje daugiausia dėmesio skirsime jo kaligrafijai, nes čia labiausiai atsiskleidė šios subtilios asmenybės talentas ir turtingos dvasios pasaulis. Knygoje glaustai aptariami pagrindiniai Gursko kūrybinės evoliucijos tarpsniai. Itin nuodugniai analizuojamas kaligrafijos vaidmuo jo kūrybinei evoliucijai, svarbiausi jo kaligrafijos stiliaus raidos bruožai ir dailininko laimėjimus reprezentuojantys kūriniai. Gvildenami ir jo pedagoginės praktikos ypatumai bei kūrybinės veiklos paliktas pėdsakas Lietuvos kaligrafijos ir šrifto meno istorijoje.“

Profesorius Albertas Gurskas (g. 1935 m.) – grafikas, plakatininkas, kaligrafijos meistras, lietuviškosios kaligrafijos mokyklos kūrėjas. 1962-1968 m. studijavo Vilniaus valstybiniame dailės institute grafikos specialybę. 1969 m. buvo pakviestas dėstyti VDI (dabar – Vilniaus dailės akademija). Akademijoje dėstė šrifto, kaligrafijos ir kompozicijos pagrindų paskaitas pedagogikos, grafikos, architektūros, dizaino specialybių studentams. Prof.A.Gurskas vadovavo Pedagogikos (1982-1987 m.)  ir Grafikos katedroms (1993-2003 m.). Nuo 2012 m. dėsto EHU universitete, vizituojančio profesoriaus teisėmis dėstė Izraelyje. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1970 m. Profesorius nuo 1993 m. 

Ilgai lauktas, kruopščiai planuotas pasimatymas su profesoriumi ir jo naujausia knyga, skirta kaligrafijai, vyko Klaipėdoje balandžio 30d.

Širdingas AČIŪ profesoriui A.Gurskui, prof.J.Gudmonui, grafikei D.Ivanauskaitei, rašytojai D.Molytei- Lukauskienei už šiltą pokalbį. Padėka LDS Klaipėdos sk.pirmininkei Neringai Poškutei-Jukumienei, Rosanai Lukauskaitei už svetingą priėmimą.

Už fotografijas dėkojame Ingridai Mockutei-Pocienei.

Visiems, kurie apsilankė knygos pristatyme ačiū!

Renginį inicijavusi VšĮ “Prof.A.Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla” lauks jūsų ir kituose mokyklos renginiuose.

Partneriai/ rėmėjai

logo-lds