Rūta Jakštonienė

Rūta Jakštonienė – menotyrininkė, nepriklausoma kultūros ir meno projektų vadovė. Daugiau nei 30 kuruotų vietos bei kitų šalių menininkų parodų, inicijuoti tarptautiniai kultūros ir meno, edukaciniai projektai. 2015-2019 m. darbas Vilniaus Dailės Akademijoje, Klaipėdos fakultete Šiuolaikinio meno ir medijų studijų programos vadovės, lektorės, projektų koordinatorės pareigose. Suteiktos LR Kultūros ministerijos, Klaipėdos m. savivaldybės, Nordic Culture Point edukacinės stipendijos.

Profesoriaus A.Kliševičiaus Kaligrafijos ir rašto meno mokyklos idėjos autorė ir koordinatorė.

Visais, su Kaligrafijos ir rašto meno mokykla susijusiais, klausimais kreipkitės į Rūtą:
Tel. +37063352976
El. paštas: ruta@ink4.art