Mindaugas Petrulis

Dailininkas, kaligrafas, dizaineris Mindaugas Petrulis studijavo Telšių taikomosios dailės technikume, Vilniaus dailės instituto (dab. Vilniaus dailės akademija) Klaipėdos vizualinių komunikacijų katedroje.
Menininkas nuolat dalyvauja kaligrafijos, ekslibrisų parodose Lietuvoje ir kitose šalyse. Su M. Petrulio kaligrafija susipažinti turėjo progos JAV, Prancūzijos, Danijos Čekijos, Švedijos, Rusijos ir, žinoma, Lietuvos žiūrovai. Profesionaliai bandančiam įvairias kaligrafijos technikas Mindaugui visuomet svarbu kaligrafinio teksto turinio ir formos sąryšingumas.

Šiuo metu M.Petrulis dėsto VDA Klaipėdos fakultete, yra Lietuvos dizainerių sąjungos, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Dailininkas, kaligrafas, ekslibrių kūrėjas, VDA docentas Mindaugas Petrulis kviečia į kūrybines dirbtuves tema Autorinė kaligrafinė knyga.
Dirbtuvėse susipažinsite su esminėmis, charakteringomis temomis, kurias reikalinga žinoti siekiant įgyti žinių ir įgūdžių kuriant autorinę kaligrafinę knygą.
Užsiėmimo metu, taikant įvairias technikas, mokysitės kurti patrauklų vizualinį pasakojimą, tobulinsite grafinę kalbą, susipažinsite su teksto komponavimo esminėmis taisyklėmis, mokysitės suprasti raidės, žodžio, teksto tarpusavio „sugyvenimo“ principus ir prasmę.
..ir gal netikėtai sau patiems sužinosite, jog kaligrafija neįmanoma be poezijos, muzikos, emocijos, drąsos eksperimentuoti…
Ateik ir sukurk savo asmeninę kaligrafinę knygą!

Dalyvių pasiruošimas- pažengę.
Dalyvių skaičius max 10 asmenų.
Dalyvaujantys užsiėmimuose gaus Sertifikatus.

DETALUS TVARKARAŠTIS

Gegužės 2d.
17.00 – 18.00 Pažintis su kaligrafijos sąvokomis, kryptimis, menininkais. Turinys, forma, idėjos. Įrankiai, medžiagos.
18.00 – 18.15 Pertrauka.
18.15 – 19.00 Turinio ir formos, kaligrafinių ir piešinio išraiškų paieškos, pagrindinės išraiškos priemonės kaligrafijoje, piešinio formavimo principai, grafinės idėjos ir išraiškos, eksperimentai, improvizacijos.
19.15 – 19.45 Darbų aptarimas.

Gegužės 3 d.
17.00 – 18.00 Pasirinktų grafinių elementų ir kaligrafinių išraiškų modifikacijos. Eskizavimas, grafinių išraiškų paieškos.
18.00 – 18.15 Pertrauka.
18.15 – 19.15 Kompozicinių priemonių panaudojimas, kelių objektų komponavimo jungtys, prioritetinių sprendinių formavimas, išraiškos, variantai.
19.15 – 19.45 Darbų aptarimas.

Gegužės 4 d.
17.00 – 18.00 Kaligrafinės knygos idėjos formavimo metodai, formatas, struktūra, apimtis, idėjos išraiškingumo principai, sprendinių variantai.
18.00 – 18.15 Pertrauka.
18.15 – 19.15 Kaligrafinės knygos kūrimo procesas.
19.15 – 19.45 Darbų aptarimas.

Gegužės 5 d.
17.00 – 18.00 Kaligrafinės knygos kūrimo procesas.
18.00 – 18.15 Pertrauka.
18.15 – 19.15 Galutinis kaligrafinės knygos variantas, užbaigimas.
19.15 – 19.45 Darbų aptarimas.

Gegužės 6 d.
16.00 – 17.00 Sukurtų darbų eksponavimas, pristatymas.

Užsiėmimai vyks Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete prof.A.Kliševičiaus vardo auditorijoje. Adresas Daržų g. 18, Klaipėda

Suskaitmeninti kūrybinių dirbtuvių dalyvių darbai bus eksponuojami VšĮ „Prof.A.Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla“ internetiniame puslapyje: https://www.ink4.art/ bei mokyklos socialinėse paskyrose.

EXLIBRISAS NAUJAI

Kaligrafų tandemas dailininkė, kaligrafė, VDA docentė Lidija Skačkauskaitė- Kuklienė ir kaligrafas, exlibrisų kūrėjas, VDA docentas Mindaugas Petrulis ves kūrybines dirbtuves kaligrafijos ir exlibriso sąsajos tema.

Dirbtuvėse susipažinsime su pagrindinėmis išraiškos priemonėmis, kompozicijos pagrindais, apjungsime vakarietiškos kaligrafijos taisykles ir rytietiškos kaligrafijos ekspresiją. Mokysimės per vizualią emocinę išraišką atskleisti žodžio ir teksto prasmę. Ir svarbiausia – sukursime konkretų kūrinį – šriftinį exlibrį jūsų pasirinktai asmenybei (gal Vytautui Mačerniui?), įstaigai, jubiliejui. Užsiėmimo metu taikomos inovatyvios kūrybingumo technikos, generuojamos naujos idėjos.
Turėsite puikią progą atskleisti savyje turimus talentus, išlaisvinti kūrybines galias, išskleisti fantaziją.

Užsiėmimas skirtas visiems miesto bendruomenės nariams, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, išsilavinimo, gebėjimų ir yra nemokamas. Įrankiais ir medžiagomis aprūpins organizatoriai.

Detalus tvarkaraštis:
birželio 14 d.

17.00 Pažintis su kaligrafijos sąvokomis, kryptimis, autoriais, įrankiais, medžiagomis.
Lektorė L. Kuklienė.

18.00 Pertrauka.

18.15 Pagrindinės išraiškos priemonės kaligrafijoje. Plokštuma, linija, dėmė, ritmas.
Lektorius M.Petrulis.

19.30 – 20.00 Darbų aptarimas.

Birželio 15 d.

17.00 Pasirinktos šrifto garnitūros modifikacijos. Eskizavimas, išraiškos paieškos.
Lektorius M.Petrulis.

18.00 Pertrauka.

18.15 Kompozicija, ritmas, pusiausvyra. Kelių objektų komponavimas lape.
Lektorė L. Kuklienė.

19.30 – 20.00 Darbų aptarimas, korektūros, tobulinimas.

Birželio 16 d.

17.00 Exlibris. Kas yra šriftinis exlibris. Kompozicijos principai.
Lektorė L.Kuklienė.

18.00 Pertrauka.

18.15 Šriftinio exlibrio kūrimas.
Lektorius M.Petrulis.

19.30 – 20.00 Darbų aptarimas, korektūros, tobulinimas.

Birželio 17 d.

17.00 Šriftinio exlibrio kūrimas. Improvizacijos, koliažai. Parodinis formatas.
Lektoriai M.Petrulis, L.Kuklienė.

18.00 Pertrauka.

18.15 Šriftinio exlibrio kūrimas. Parodinis formatas. Paruošimas ekspozicijai. Skaitmeninimas.
Lektoriai M.Petrulis, L.Kuklienė.

19.30 – 20.00 Darbų aptarimas, korektūros, tobulinimas.

Birželio 18 d.

15.00 Dalyvių darbų eksponavimas.

17.00 Ekspozicijos pristatymas, sertifikatų, kūrybinių dirbtuvių dalyviams, įteikimas.