Algis Kliševičius

Profesorius Algis Kliševičius  (1950 01 01-2008 06 06) lietuvių grafikas, žinomas kaligrafas,  kaligrafijos parodų ir leidinių Lietuvoje iniciatorius.

1968-1973 m. A. Kliševičius studijavo Lietuvos dailės institute pas vieną žymiausių  Lietuvos kaligrafų prof. A. Gurską, pas prof. A. Kučą). Nuo 1973 m. surengė daugiau nei 30 individualių parodų, dalyvavo apžvalginėse, grupinėse ekslibrisų, grafikos, kaligrafijos parodose Lietuvoje ir kitose šalyse. 1972–1974 m. A. Kliševičius dirbo Pedagogikos mokslinio tyrimo institute Vilniuje. 1974–2008 m. dėstė Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje (dab. VDA Klaipėdos fakultetas). 1992 m. A. Kliševičiui buvo suteiktas docento, o 2007 m. profesoriaus pedagoginis vardas. Nuo 1980 m. A. Kliševičius buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Inovatyviai mąstantis, nuolat eksperimentuojantis  kūrėjas dirbo dailininku Klaipėdos universiteto leidykloje, kur apipavidalino per penkis šimtus įvairių leidinių. Linoraižinio, šilkografijos, kompiuterinės grafikos technika A. Kliševičius kūrė estampus, ekslibrisus, plakatus. Menininkas daug nuveikė knygų grafikos, knygų dizaino, plakato srityse, kūrė firminius ženklus, reklaminius spaudinius, heraldikos objektus. Nuo 1990-ųjų dailininkas itin aktyviai kūrė kaligrafijos srityje. A. Kliševičius buvo trijų Lietuvos šrifto ir kaligrafijos parodų Rašto menas (Klaipėda, 1992, 1999, 2004 m.) iniciatorius ir kuratorius, dalyvavo ir rengė bendras ir personalines kaligrafijos parodas šalyje ir užsienyje. Būtent A. Kliševičiaus iniciatyva nuo 2006 m. buvo leidžiami Kaligrafijos sąsiuviniai – pirmieji Lietuvoje tęstiniai leidiniai, skirti kaligrafijai (iki 2014 m. išėjo 10 numerių). Su kitais kolegomis profesorius sudarė albumą Kaligrafija iš Lietuvos pajūrio (2005 m.). 

2008, 2010, 2015 m. Klaipėdoje surengtos pomirtinės profesoriaus Algio Kliševičiaus kūrybos parodos.